Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Chọn vào Trang cá nhân, tại đây quản lý danh sách khóa học của bạn.

Chọn vào khóa học mà bạn đã tham gia

*Lưu ý: Tài khoản của bạn phải được kích hoạt khóa học thì mới xem được nội dung này

tham gia khoa hoc tai hocnhe.vn

Sau đó chọn vào bất kỳ bài học nào mà bạn muốn để bắt đầu học

tham gia khoa hoc tai hocnhe.vn

Đặt Câu Hỏi Tại Mỗi Bài Học

Khi học viên có thắc mắc cần giải đáp các vấn đề liên quan tại mỗi bài học. Hãy đặt câu hỏi để được giải đáp